Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi

Zarząd

 

Marian Szukalski – prezes

Igor Duniewski – członek Zarządu

Janusz Tylman – członek Zarządu

Zarząd został wybrany przez Radę Fundacji na posiedzeniu w dniu 6 marca 2017