Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi

Cel Fundacji

Celem działania Fundacji jest wszechstronne popieranie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz upowszechnianie polskiej sztuki filmo­wej w kraju i poza granicami (§ 11 Statutu).

Fundacja realizuje swój program w szczególności poprzez:

1. Wspomaganie w każdej formie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi;

2. Promowanie twórczości młodych autorów dzieł filmowych;

3. Dotowanie debiutów filmowych;

4. Ustanawianie dla twórców i realizatorów filmowych oraz artystów wyko­nawców nagród artystycznych

a. indywidualnych i zespołowych;

b. festiwalowych;

5. Przyznawanie twórcom i realizatorom filmowym oraz artystom-wykonawcom stypendiów

a. artystycznych;

b. realizatorskich;

c. promocyjnych;

6. Popieranie odbywania przez twórców i realizatorów filmowych oraz artystów-wykonawców stażów zawodowych:

a. krajowych – w formie asystowania wybitnym twórcom w procesie reali­zacji działa filmowego;

b. zagranicznych – również w formie pracy w wiodących

technicznie ośrodkach produkcji filmowej i telewizyjnej;

7. Propagowanie polskiego filmu, w szczególności za granicą,

8. wspieranie działalności Filmoteki Narodowej i Muzeum Kinematografii oraz innych instytucji kultury filmowej,

9. sponsorowanie edytorskich przedsięwzięć z zakresu teorii i historii filmu oraz komunikacji wizualnej (§ 12 Statutu).