Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi

Kontakt

Dane kontaktowe:

Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi

ul. Targowa 61/63

90 – 323 Łodż

www.filmschool.lodz.pl

e-mail fundacja@filmschool.lodz.pl

status Organizacji Pożytku Publicznego od 2011

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000077381

Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 006469070

Urząd Skarbowy – nr NIP: 728-23-85-137

Nr konta 62 1020 3352 0000 1002 0178 4933