Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi

Działalność

Fundacja Rozwoju Łódzkiej Szkoły Filmowej otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Łódź akademicka”realizowanego ze środków Urzędu Miasta Łodzi, którego operatorem jest  Centrum OPUS na realizację projektu pt ”Śladami Stanisława Lema”- warsztaty studentów PWSFTviT  w łodzi ze studentami z uczelni Sapir College z Izraela.
Projekt „Śladami Stanisława Lema” („In the Footsteps of Stanislaw Lem”) to program warsztatów i spotkań studentów animacji i wykładowców z Polski (PWSFTviT w Łodzi) ze studentami oraz wykładowcami z Izraela (Sapir College w Sderot). W wyniku intensywnych warsztatów, wymiany myśli i doświadczeń zostaną przygotowane animacje oparte o krótkie opowiadania Stanisława Lema, a w szczególności inspiracją staną się „Bajki robotów”. Projekt ten jest kontynuacją warsztatów realizowanych w roku 2016, dla których inspirację literacką stanowiła proza Brunona Schulza, pisarza o polsko – żydowskich korzeniach, a miasto Łódź ze swoimi niezwykłymi i tajemniczymi miejscami była inspiracją wizualną.

opus_logo
logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   _________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                6 III 2017

W dniu 6 III 2017 odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi, któremu przewodniczył przewodniczący Rady, Rektor prof. Mariusz Grzegorzek.

Rada Fundacji podjęła uchwały w sprawach:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 rok.
  • zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2016 rok
  • pokrycia straty osiągniętej przez Fundację  za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji za 2016 rok.
  • przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

W związku z kończącą się kadencją  odbyły się wybory  Zarządu Fundacji. Na członków Zarządu ponownie zostali wybrani Marian Szukalski, Janusz Tylman oraz Igor Duniewski

PROTOKÓŁ I UCHWAŁY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2016

__________________________________________________________________

29 XII 2016

Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi otrzymała środki finansowe Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, w kwocie łącznej 362 948,00 zł na realizację zadania

Prezentacja i opis przedmiotowy etiud dokumentalnych PWSFTviT

w ramach Programu Kultura cyfrowa zgodnie z umową Nr 10979/16/FPK/DMP z dnia 28.12.2016 r.

W ramach zadania przygotowany zostanie system publikowania i opracowywania filmów dokumentalnych powstałych w ramach procesu dydaktycznego Szkoły Filmowej w Łodzi.

Z pozyskanych środków zakupione zostanie oprogramowanie umożliwiające dokładny, sekwencyjny opis filmu i jego publikację a także niezbędny do tego sprzęt. W drugim etapie zadania sto dwa filmy dokumentalne studentów Szkoły zostaną zdigitalizowane, opracowane i udostępnione nieodpłatnie na specjalnie dedykowanej stronie www.

Partnerzy zadania: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi oraz Ośrodek KARTA w Warszawie.

Patron medialny: Portal Filmowy Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl

_________________________________________________________________

Sprawozdanie finansowe za 2015

Sprawozdanie merytoryczne za 2015

__________________________________________________________________

Cyberiada najlepszym spektaklem roku 2015    czytaj więcej

__________________________________________________________________

Sprawozdanie finansowe 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

______________________________________________________________________________________

CYBERIADA

Stanisław Lem

Muzyczny spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi.

Fundacja pomogła w realizacji spektaklu.

_SIA8749     więcej informacji:  www.filmschool.lodz.pl

______________________________________________________________________________________

ZEBRANIE RADY FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ

_SIA5775

W czwartek 12 marca 2015 odbyło się zebranie Rady Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi.                           Spotkaniu przewodniczył Rektor prof. Mariusz Grzegorzek. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Fundacji.

Rada zapoznała się z bieżącą działalnością Fundacji oraz  podjęła uchwały:

-  o przyjęciu sprawozdań finansowego i merytorycznego za rok 2014

-  w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez Fundację w roku 2014

-  uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2014.

Dalszą część spotkania wypełniła informacja Rektora o bieżącym funkcjonowaniu Szkoły Filmowej oraz dyskusja             o planach działalności Fundacji  na najbliższe miesiące.

____________________________________________________________________________________

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok