Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi

Działalność

29 XII 2016

Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi otrzymała środki finansowe Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, w kwocie łącznej 362 948,00 zł na realizację zadania

Prezentacja i opis przedmiotowy etiud dokumentalnych PWSFTviT

w ramach Programu Kultura cyfrowa zgodnie z umową Nr 10979/16/FPK/DMP z dnia 28.12.2016 r.

W ramach zadania przygotowany zostanie system publikowania i opracowywania filmów dokumentalnych powstałych w ramach procesu dydaktycznego Szkoły Filmowej w Łodzi.

Z pozyskanych środków zakupione zostanie oprogramowanie umożliwiające dokładny, sekwencyjny opis filmu i jego publikację a także niezbędny do tego sprzęt. W drugim etapie zadania sto dwa filmy dokumentalne studentów Szkoły zostaną zdigitalizowane, opracowane i udostępnione nieodpłatnie na specjalnie dedykowanej stronie www.

Partnerzy zadania: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi oraz Ośrodek KARTA w Warszawie.

Patron medialny: Portal Filmowy Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl

_________________________________________________________________

Sprawozdanie finansowe za 2015

Sprawozdanie merytoryczne za 2015

__________________________________________________________________

Cyberiada najlepszym spektaklem roku 2015    czytaj więcej

__________________________________________________________________

Sprawozdanie finansowe 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

______________________________________________________________________________________

CYBERIADA

Stanisław Lem

Muzyczny spektakl dyplomowy studentów Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi.

Fundacja pomogła w realizacji spektaklu.

_SIA8749     więcej informacji:  www.filmschool.lodz.pl

______________________________________________________________________________________

ZEBRANIE RADY FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ

_SIA5775

W czwartek 12 marca 2015 odbyło się zebranie Rady Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi.                           Spotkaniu przewodniczył Rektor prof. Mariusz Grzegorzek. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Fundacji.

Rada zapoznała się z bieżącą działalnością Fundacji oraz  podjęła uchwały:

-  o przyjęciu sprawozdań finansowego i merytorycznego za rok 2014

-  w sprawie przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez Fundację w roku 2014

-  uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2014.

Dalszą część spotkania wypełniła informacja Rektora o bieżącym funkcjonowaniu Szkoły Filmowej oraz dyskusja             o planach działalności Fundacji  na najbliższe miesiące.

____________________________________________________________________________________

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok