Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe ZO/04/F/2018

Fundacja Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000,00 Euro w trybie zapytania ofertowego pn.: Dostawa sprzętu w ramach projektu Kultura Cyfrowa- Etap III Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę…

Zapytanie ofertowe ZO/03/F/2018

Fundacja Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000,00 Euro w trybie zapytania ofertowego pn.: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne: 1.1    Część 1: rozbudowa Systemu w zakresie wskazanym…

Zapytanie ofertowe ZO/02/F/2018

Fundacja Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000,00 Euro w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa sprzętu – Nośniki kopii archiwizacyjnych materiałów wyjściowych„. Termin…

Zapytanie ofertowe ZO/01/F/2018

Fundacja Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000,00 Euro w trybie zapytania ofertowego pn.: „Dostawa sprzętu – Nośniki kopii archiwizacyjnych materiałów wyjściowych„. Termin…