Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe ZO 01-2017

Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź, zaprasza do składania ofert na na: Zakup oprogramowania do przechowywania, edycji i publikowania w Internecie bazy danych etiud studenckich. Nr sprawy: ZO/01/2017 – nie podlegające ustawie Zapytanie-ofertowe ZO-01-201 -program