Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi

Strona główna

Celem działania Fundacji jest wszechstronne popieranie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz upowszechnianie polskiej sztuki filmo­wej w kraju i poza granicami (§ 11 Statutu).

Fundacja realizuje swój program m.in. poprzez wspomaganie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, promowanie twórczości młodych autorów dzieł filmowych, dotowanie debiutów filmowych oraz ustanawianie nagród artystycznych i fundowanie stypendiów artystycznych. (§ 12 Statutu).

Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi jest organizacją pożytku publicznego i jest uprawniona do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000077381

Nr konta 62 1020 3352 0000 1002 0178 4933

Jak każdego roku 1% swojego podatku możemy przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego – wśród nich jest Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej.

Zarząd Fundacji Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi (w składzie: Marian Szukalski, Janusz Tylman, Igor Duniewski) zwraca się z prośbą do wszystkich, którym bliski jest podstawowy cel Fundacji – wszechstronne wspieranie Szkoły Filmowej, o przekazanie 1% podatku na rzecz Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W rozliczeniu podatkowym wystarczy wskazać Fundację wpisując w odpowiednim miejscu numer KRS 0000077381.

Wszystkie działania Fundacji wspierające Szkołę realizowane są z wpłat 1%, darowizn od osób prywatnych i instytucji oraz środków pozyskanych dzięki projektom zgłaszanym do programów dla organizacji pozarządowych.

Obecnie Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi realizuje projekt „Prezentacja i opis przedmiotowy etiud dokumentalnych PWSFTviT”, na który pozyskała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”. W ramach zadania przygotowany zostanie system publikowania i opracowywania filmów dokumentalnych powstałych w ramach procesu dydaktycznego Szkoły Filmowej w Łodzi.

Projekty przygotowywane na kolejne lata wymagają wkładu własnego, na który składają się w znaczącym stopniu wpłaty 1 % oraz darowizny.