Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi

Strona główna

Celem działania Fundacji jest wszechstronne popieranie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz upowszechnianie polskiej sztuki filmo­wej w kraju i poza granicami (§ 11 Statutu).

Fundacja realizuje swój program m.in. poprzez wspomaganie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, promowanie twórczości młodych autorów dzieł filmowych, dotowanie debiutów filmowych oraz ustanawianie nagród artystycznych i fundowanie stypendiów artystycznych. (§ 12 Statutu).

Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi jest organizacją pożytku publicznego i jest uprawniona do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000077381

Nr konta 62 1020 3352 0000 1002 0178 4933